Székhely, telephely, fióktelep módosítás

cégmódosítás menetei

cégmódosítás menetei

Ha a társaság korábbi székhelyéről bármely okból más címre költözik, úgy azt kötelesek a tulajdonosok 30 napon belül a cégnyilvántartásba bejelenteni. A kérelmet csak jogi képviselő útján lehet benyújtani, amelyet a topcegalapitas.eu jogász kollégái szakszerűen és gyorsan el tudnak készíteni. Ha a társaság székhelye más megyébe kerül át, akkor a cégbíróság az iratokat átteszi az új székhely szerint illetékes cégbíróságra. Ebben az esetben az eljárás nem fejeződik be egy két nap alatt, mert az áttételt elrendelő végzéssel szemben külön fellebbezésnek van helye. Ilyen esetekben nem ritkán 30 napot is igénybe vesz az eljárás. A székhelyként használni kívánt ingatlan tulajdonosa (és ha van: haszonélvezője) írásos hozzájárulása nélkül nem lehet a székhelyet (telephelyet, fióktelepet) a cégnyilvántartásba bejegyezni. Ennek megléte esetén ez is bekerül a cégmódosítás iratai közé. Érdemes ilyen szempontból is előre gondolkozni, hogy a közeljövőben várható esetleges változásokat egyszerre elintézni.

Cégmódosítás üzletrész átruházás esetén

cégmódosítás

cégmódosítás

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható (üzletrész eladás, üzletrész adásvétel, üzletrész átruházás, cégátírás). A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházás cégmódosítást igényel, a változást változásbejegyzési eljárásban kell bejelenteni az illetékes Cégbíróságon! A topcegalapitas.eu oldalon szakemberek elvégzik Ön helyett a cégmódosítással járó jogi feladatokat.