A korlátolt felelősségű társaság előnyei és hátrányai

kft alapítás költségei

kft alapítás költségei

A korlátolt felelősségű társaság (kft) a hazai üzleti élet általánosan elterjedt cégformája. Önmagában már emiatt is indokolt lehet a választása. Népszerűségét annak a jogi jellemzőjének köszönheti, hogy a tag nem felel a társaság kötelezettségeiért. Ez alól extrém helyzetekben vannak kivételek, de a főszabály a tag korlátolt felelőssége. Ez a fő előnye. A kft alapítása 3 millió forint minimális törzstőkével alapítható. Ez a legfőbb hátránya, amennyiben az alapítók nem rendelkeznek ilyen mértékű forrással. Könnyítés azért van, mivel a törzstőke nem kifejezetten pénzben értendő, hanem egyéb értékekben is, például gépek, stb. Másik könnyebbség, hogy ha a kft alapítás idején nincs meg a 3 millió forint törzstőke, csak egy része, arra két év van, hogy azt a meglévőhöz hozzáadják. A kft alapítás további részleteiért keresse fel a topcegalapitas.eu weboldalt, ahol kedvező lehetőségeket talál! A kedvezményes lehetőségekért pedig hívja a weboldalon megadott telefonszámot!

A Kft ügyvezetőjének felelőssége

Kft indítás

Kft indítás

Ki tudja miért, igen elterjedt tévhit, hogy az egyszemélyes társaság tagja, vagy ügyvezetője egy beltaghoz vagy egyéni vállalkozóhoz hasonló módon, korlátlan felelős lenne a társaság kötelezettségeiért. Az ilyen állítás félrevezető. Nem csak az egyszemélyes társaság tagja, hanem bármely társaságminősített többséggel rendelkező tagja köteles helytállni a ki nem elégített követelésekért a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén. Fontos megjegyezni, hogy csak a hitelező erre irányuló keresete alapján, ahol a hitelezőnek bizonyítania kell, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a cégnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a céggel szemben. A teljes vagyoni felelősség tehát főszabály szerint nem harmadik személyekkel szemben áll fenn, hanem az általa képviselt céggel szemben. Egy kft alapítás részleteiért keresse a topcegalapitas.eu oldalon megadott telefonszámot!

A Kft, vagyis korlátolt felelősségű társaság fogalma

Kft alapítás Budapest

Kft alapítás Budapest

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel. A társaság fogalma egy kicsit félrevezető: azt a látszatot kelti, mintha a gazdasági társaság felelőssége a hitelezők felé korlátozott lenne. Természetesen ez nem felel meg a valóságnak, mert a kft. a többi gazdasági társasághoz hasonlóan a hitelezők irányában teljes vagyonával felel. A korlátozott felelősség a társaság tagjai tekintetében sem helytálló, hiszen a kft. fogalmából egyértelműen megállapítható, hogy a tag csak a törzsbetétjének a szolgáltatásra és a társasági szerződésben külön vállalt egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére köteles. A hitelezők irányában fennálló tagi felelősségről – alapesetben – nem beszélhetünk. Keresse kft alapítás tekintetében a topcegalapitas.info weboldalt!